Deelnemen Intrakoop-leden

Staffing Management Services ondersteunt en adviseert zorginstellingen die extern personeel inhuren. Met als doel hen kwaliteit, risicobeheersing, inzicht in en grip op inhuurprocessen te geven. Zo biedt Staffing Management Services opdrachtgevers contractmanagement, inhuuradministratie, sourcing van tijdelijk personeel en een compleet online platform, IntrakoopInhuurdesk.nl, met toegang tot tijdelijke professionals. Zowel gerenommeerde bureaus als enthousiaste zzp-ers. U bepaalt welke kandidaat voor u het beste past.

Unieke voordelen

- Grip op het inhuurproces van tijdelijk personeel.
- Altijd de meest geschikte kandidaat die in de markt beschikbaar is.
- Uniformiteit en transparantie in tarieven bieden de mogelijkheid om aanbiedingen van verschillende leveranciers goed te vergelijken en de best mogelijke deal af te sluiten.
- De IntrakoopInhuurdesk.nl voldoet aan alle Europese aanbestedingsrichtlijnen.
- Staffing MS neemt automatisch de contractafhandeling tussen tijdelijke medewerker (of leveranciers) en opdrachtgever voor haar rekening.
- Staffing MS is een neutrale dienstverlener, zonder betrokkenheid bij de leveranciers van (tijdelijk) personeel of zzp’ers.
- Staffing MS ontzorgt u volledig door het hele proces van contractopmaak, contractbeheer, urenregistratie, factuuropmaak, factuurgoedkeuring en uitbetaling uit handen te nemen. 
- U hebt online actuele managementrapportage over al uw uitstaande inhuurdossiers.

Hoe werkt IntrakoopInhuurdesk.nl?

Vanaf het moment dat er in uw organisatie een aanvraag komt voor een tijdelijke vacature (PNIL), kunt u gebruik maken van de IntrakoopInhuurdesk.nl.

 

Stap 1 – Aanvraag & distributie
• U geeft via 010 7600 942 of via intrakoop@staffingms.com de tijdelijke vacature door aan IntrakoopInhuurdesk.nl.
• Uw persoonlijk aanspreekpunt toetst de vacature op objectieve gunningscriteria en stemt het te volgen proces af. Hierbij worden tijden vastgesteld voor het indienen van offertes door marktpartijen, het te voeren intake gesprek, de bekendmaking van de gunning en de aanvangsdatum van de werkzaamheden. • Na uw goedkeuring wordt de vacature gepubliceerd en kunnen de ruim 10.000 marktpartijen (bureaus en zzp-ers) direct reageren.

Stap 2 – Matching
• Afhankelijk van de afgesproken tijden levert uw persoonlijk aanspreekpunt een top 5 aan van meest geschikte kandidaten. De aanbiedingen van deze kandidaten zijn door Staffing Management Services gecheckt op correctheid en volledigheid.
• U bepaalt, al dan niet via het geplande intakegesprek, welke kandidaat u kiest.
• Staffing Management Services bericht overige leveranciers dat zij de opdracht niet krijgen.

Stap 3 – Opdracht
• De contracten worden opgemaakt tussen de leverancier en Staffing Management Services en tussen Staffing Management Services en uw organisatie.

Stap 4 – Digitaal dossier
• Het digitaal dossier wordt online gezet met de door u gewenste documenten zoals cv’s, diploma’s en VAR-verklaring.

Stap 5 – Tijdsregistratie
• De tijdelijke medewerker registreert gewerkte uren in het systeem, waarna de inhurend manager deze uren kan goedkeuren. Staffing Management Services bewaakt de voortgang.

Stap 6 – Facturatie
• Het systeem maakt automatisch de factuur op basis van de goedgekeurde uren en de overeengekomen tarieven, toeslagen en vergoedingen.
• Staffing Management Services stuurt u een verzamelfactuur per kostenplaats.
• Staffing Management Services verzorgt de uitbetaling aan de tijdelijk medewerker of leverancier.

Stap 7 – Rapportages
• U ontvangt maandelijks een compleet overzicht over al uw inhuur PNIL.
• U hebt dagelijks toegang tot real time rapportages.

Wilt u IntrakoopInhuurdesk.nl direct proberen?

Dat kan. Direct en kosteloos. Bel 010 7600 942 of mail naar intrakoop@staffingms.com. En u bepaalt zelf of u met een van de voorgestelde kandidaten verder wil.

Wilt u vaker gebruik maken van de IntrakoopInhuurdesk.nl?

1. U tekent in op de overeenkomst met Staffing MS via de Intrakoop-portal of maakt uw interesse kenbaar via uw adviseur of via de afdeling Ledenservice van Intrakoop. 
2. Intrakoop informeert Staffing MS over uw interesse. 
3. Staffing MS maakt een afspraak met u voor nadere toelichting/uitwerking. 
4. Als u wilt, maakt Staffing MS, binnen de afspraken met Intrakoop, een maatwerkvoorstel voor deelname aan de IntrakoopInhuurdesk.nl (Inhuurpartner).

Op dit moment geen tijdelijke vacatures, maar wilt u graag meer weten? 
U kunt contact opnemen met Paul Oldenburg voor het maken van een afspraak via intrakoop@staffingms.com of via 06 5385 7222.